درباره ما

درباره ما

معرفی بسیج جامعه زنان:
"بسیج جامعه زنان”به عنوان گسترده ترین تشکل قانونمند جامعه زنان ایران اسلامی به لحاظ دارا بودن شاخص های متعالی همچون فراگیری و جامعه گستر بودن، انعطاف پذیری، اثر بخشی، پویا و هدفمند بودن، قابلیت ایجاد وحدت و عزم ملی، همچنین حفظ و ارتقاء کرامت و منزلت زنان ایران اسلامی، تمامی ظرفیت های موجود در بستر جامعه را دارا است ؛به گونه ای که با ساماندهی و سازماندهی ساختار و نظامات حاکم بر حرکت مجموعه بسیج خواهران در ابعاد مختلف و عرصه های گوناگون و به عنوان پشتوانه فکری در حوزه مسایل زنان ضمن فضا سازی لازم و ایجاد جو غالب ارزشی در جامعه و تأثیر گذاری مطلوب بر نهاد مقدس خانواده به نقش آفرینی و  ایجاد تحول در نوع نگرش جامعه نسبت به مقام، جایگاه و منزلت زن و خانواده بر اساس نگرش های اسلامی و دیدگاه های امام راحل و مقام معظم رهبری  می پردازد.
اهمیت ایجاد سازمان بسج جامعه زنان کشور
1.  تقویت و توسعه حضور مؤثر زنان در اعتلای میهن اسلامی، جامعه و خانواده
2.  نهادینه سازی سیاست ها و برنامه های نظام اسلامی و نیروی مقاومت بسیج در جهت رشد و افزایش کارآمدی زنان جامعه
3.  ارتقاء منزلت و احیاء و تعالی هویت فردی، اجتماعی و خانوادگی زنان در جامعه اسلامی
4.  ارتقاء و تعمیق دانش و بینش و خودباوری دینی و اجتماعی جامعه زنان در حوزه فکر ، اندیشه و عمل
5.   آسیب شناسی و جریان شناسی مسائل زنان به منظور مقابله با تهدیدات نرم
6.   تقویت و توسعه حوزه فعالیت های علمی، پژوهشی و مطالعاتی زنان درجامعه
7.   تبیین و تثبیت نقش مؤثر زناندر تحکیم بنیان خانواده ، توسعه عفاف و حجاب و تعالی جوامع بشری
فلسفه وجودی بسیج جامعه زنان
فلسفه وجودی و چرایی ایجاد بسیج جامعه زنان به عنوان یک قشر از سازمان بسیج مستضعفین با نگاهی بر رسالت این مجموعه را می تواند:
1.  تحقق سهم زنان در بسیج ملی به منظور آمادگی همه جانبه
2.  تربیت و معرفی الگوهای فاطمی و احیاء هویت والای زن مسلمان
3.  مصون سازی ، پیشگیری و مقابله با تهدیدات نرم در حوزه مسائل زنان
4.  تعمیق معنویت و بصیرت دینی
5.  ترویج فرهنگ عفاف و حجاب و تحکیم بنیان خانواده

6.  مشارکت فعال در عرصه های گوناگون مطابق با نیاز نظام و انقلاب اسلامی
برشمرد .
چشم انداز :
با اتکال به قدرت لایزال الهی و در پرتو عنایات خاصه حضرت زهرا سلام الله علیها و درظل توجهات حضرت بقیه الله تعالی فرجه الشریف و با بهره گیری از آموزه های اسلام ناب محمدی و پیروی از ولایت مطلقه فقیه در چشم انداز 20 ساله سازمان بسیج جامعه زنان کشور:

سازمانی منسجم ،منعطف ،فراگیر، مؤثر، کارآمد، قانونمند، پویا، هدفمند، باقدرت ایجاد عزم ملی در حفظ کرامت و منزلت زن مسلمان و تأثیر گذاری مطلوب در نهاد خانواده خواهد بود که با  بهره مندی از نیروهای داوطلب مخلص و  ایثارگر بسیجی قادر به هدایت و استفاده از قابلیت های زنان در بازدارندگی و دفاع همه جانبه ( فرهنگی- سیاسی- امنیتی- دفاعی) از انقلاب اسلامی و دستاوردهای آن ( تحکیم هویت دینی ملی و انقلابی زنان ترویج فرهنگ فاطمی و پرچمداری نهضت زنان) با ویژگی های ذیل  خواهد بود:
1.  برخوردار از زنان داوطلب مومن و انقلابی ، ایثارگر و فداکار با همت والا پایبند به ارزش های دینی و فضایل اخلاقی، بصیر، متعهد، دقیق  و هوشیار، خلاق و پویا و بانشاط و کارآفرین ، حافظ حریم خانواده، هدایتگر و الگو برای آحاد زنان
2.  قادربه هدایت زنان کشور در بازدارندگی و دفاع همه جانبه
در عرصه های فرهنگی ، سیاسی، امنیتی، دفاعی و امدادی
3.  دارای قدرت ایجاد عزم ملی درحفظ کرامت و منزلت زن مسلمان
4.  مؤثر در نهاد خانواده با بهره گیری از فرهنگ فاطمی

5.  دارای تعامل پویا اثر بخشی و قانونمند با سازمان های دولتی و تشکل های مردمی زنان
6.  بهره مندی از دانش روز فناوری اطلاعات و ارتباطات و سیستم پویا و نظام جامع اطلاع رسانی
7.  تحکیم بخش هویت دینی , ملی و انقلابی زنان

آدرس سایت :

basijzananekeshvar.ir

info@basijzananekeshvar.ir